Generalforsamling Tolerud Borettslag 2022

Årets møte er satt opp:
Dato: 30.mars 2022
Klokkeslett: 19.00
Generalforsamlingen gjennomføres digitalt.

Pga pandemien og usikkerheten rundt smittesituasjon og tiltak/begrensninger tilknyttet dette legger vi også i år opp til en digital generalforsamling.
Erfaringen fra denne løsningen i 2021 gjør at vi mener dette er en god løsning.

Dersom du som eier ønsker å sende inn sak til generalforsamlingen, må dette gjøres innen

18.februar

Saken kan enten meldes på styrets e-postadresse:
styret@tolerud.no

eller dere kan melde inn sak via «Min Side» på www.nbbo.no (se informasjon på neste side).
Vi anbefaler at dere uansett logger dere inn/registrerer dere på «Min Side».

Om du ikke har mulighet til å sende inn forslag via «Min Side» eller på e-post kan forslaget leveres i postkassen til styreleder som du finner i Tolerudstien 49.

Når dere melder inn sak, skal det være en tittel på saken, tydelig beskrivelse av saken og en innstilling til vedtak (altså hva er dere ønsker at det skal stemmes over). Saken må dateres og signeres av eier(ne).

Merk at saker som kommer inn etter fristen ikke kommer med på årets generalforsamling.

Med vennlig hilsen
Styret i Tolerud Borettslag

Hvordan melde inn saker til årsmøtet via «Min Side»

Eiere kan melde inn saker til behandling på generalforsamlingen digitalt via Min side.

– Gå til www.nbbo.no (eller gå direkte til https://minside.bbl.no/NBBO/)
– Trykk på knappen «Logg inn» øverst på nettsiden, og deretter «Min side»

– Har du bruker på Min Side, trykk «logg inn her»

– Dersom du ikke har bruker på Min Side, trykk på «registrer deg her» (se bildet under) og følg beskrivelsen for å opprette en bruker. Du vil da bli videresendt til et bilde som sier «Velkommen som BBLiD bruker!». Her taster du inn e-post eller mobilnummer og ønsket passord og trykker «bekreft». Du vil da motta en pin-kode, enten på e-post eller telefonnummer (dette avhenger av om du forsøkte å registrere deg med e-post eller telefonnummer) for å bekrefte din identitet.

– Du må benytte samme e-postadresse eller mobilnummer som du har registrert hos NBBO.
– Skulle du ikke være registrert med e-post eller telefonnummer hos NBBO, vil du få beskjed om at «registrering feilet» og at vi ikke kan finne e-post/telefonnummer registrert hos oss. Hvis det skulle være tilfelle, send inn skjemaet som du finner her: https://nbbo.no/registrer/

– Når du er inne på MIN SIDE, gå til menypunktet på venstre side som heter «Mitt Borettslag», deretter til banneret på toppen av siden som heter «Generalforsamling». Trykk så på Meld sak, og oppgi deretter Tittel på saken samt Beskrivelse av saken og Forslag til vedtak. Nederst på denne siden kan man også laste opp vedlegg til sak dersom man har dette.

– Deretter trykk Send og du har meldt inn en sak til behandling. Har du flere saker du vil ha opp til behandling, trykk Meld en ny sak.

Uavhengig av Generalforsamlingen:
«MIN SIDE» FOR EIERE
På «Min side» kan du også blant annet:
• finne opplysninger om boligen din, felleskostnader, styret og boligselskapets forsikring
• endre kontaktopplysninger
• administrere dine samtykker
• finne vedtekter og evt andre regler
• gjennomføre digitalt kurs for beboere