TIL ANDELSEIERE I TOLERUD BORETTSLAG

Hva er et digitalt årsmøte/generalforsamling?

Det digitale møtet er ikke et videomøte, eller et telefonmøte hvor beboerne møtes i samtid. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på Min Side, hvor beboer kan kommentere og stemme på sakene som ligger der i løpet av angitt tidsrom.

Når får jeg tilgang til det digitale årsmøtet/generalforsamlingen?

Du får en melding/e-post når det digitale møtet er tilgjengelig på Min side.  Øverst i bildet på «Min side» finner du en knapp som heter «Delta» som man bruker for å komme til møtet.  Husk, kun én eier kan delta i møtet og avgi stemmer.

Alle som skal delta på digitalt møte må være registrert med mobil og/eller e-post hos NBBO/Min side. Se detaljer nederst for hvordan du oppretter bruker på «Min side». Det kan være lurt å sjekke i god tid at du har dette på plass.

Det digitale møtet er delt opp i 3 deler:

  1. Innkalling tilgjengelig på Min side (innkallingen blir også delt ut i trykket versjon 18.03.2022). Du vil i denne perioden få mulighet til å bli kjent med sakene på agendaen.
  2. Høringsperiode (21.03 – 23.03). Eiere mottar et varsel på e-post eller sms når denne perioden begynner. I denne perioden vil man få mulighet til å kommentere/stille spørsmål/komme med benkeforslag på sakene som skal behandles. Under hver sak står det spesifisert hvor lenge Høringsperioden varer.
  3. Stemmeperiode (25.03 – 29.03). Når dato og klokkeslett for stemmeperiode inntreffer sendes det en e-post eller sms til alle registrerte deltakere og man kan avgi sin stemme. Stemmeperioden varer normalt 2 dager. Etter stemmeperioden er avsluttet, vil styret telle opp stemmer og føre protokoll.

Er du juridisk eier eller fullmaktshaver?

Juridiske eiere kan delta på møtet med fullmakt. Fullmaktshaver må være registrert i NBBO sitt system i forkant av møtet, så ta kontakt i god tid dersom du skal delta på møtet som fullmaktshaver.

Hva har jeg tilgang til via Min Side?

Som eier av bolig i som forvaltes av NBBO, vil du finne informasjon om ditt boforhold og informasjon om borettslaget eller sameiet du bor i. Under fanen Min Bolig vil du finne detaljert informasjon om felleskostnadene. Du vil også kunne finne informasjon om styret i boligselskapet, og informasjon som evt styret legger ut på Min Side.

Om du ikke har bruker på «Min Side» oppretter du en på følgende måte:

  • Trykk på knappen «Logg inn» på www.nbbo.no (eller gå direkte til https://minside.bbl.no/NBBO/)
  • Velg «Min Side» dersom du alt har en bruker, evt velg «registrer bruker» og følg beskrivelsen for å opprette en bruker. Du vil da bli videresendt til et bilde som sier «Velkommen som BBLiD bruker!». Her taster du inn e-post eller mobilnummer og ønsket passord og trykker «bekreft». Du vil da motta en pin-kode, enten på e-post eller telefonnummer (dette avhenger av om du forsøkte å registrere deg med e-post eller telefonnummer) for å bekrefte din identitet.
  • Du må benytte samme e-postadresse eller mobilnummer som du har registrert hos NBBO.
  • Skulle du ikke være registrert med e-post eller telefonnummer hos NBBO, vil du få beskjed om at «registrering feilet» og at vi ikke kan finne e-post/telefonnummer registrert hos oss. Hvis det skulle være tilfelle, send inn skjemaet som du finner her: https://nbbo.no/registrer/ eller send en e-post til forvaltning@nbbo.no.