Praktisk info - A-Å

Her har vi samlet praktisk info for alle som bor i eller går med tanker om å flytte til det flotte Borettslaget vårt.

Alle
 • Alle
 • A
 • B
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • O
 • P
 • S
 • V
 • Z

A

Andel:
Når du eier en bolig i et borettslag er du også andelseier. Det kan være mer enn én andelseier per bolig, men der det bor flere sammen, vil det kun være en som kan stemme på generalforsamlingen.

Ansvar:
Som andelseier i et borettslag har du ansvar og plikter som fremgår av borettslagsloven, vedtektene og husordensreglene. Du har også ansvaret for at de som bruker boligen følger borettslagets vedtekter og husordensregler, og ikke påfører øvrige brukere av eiendommen unødig ulempe.

B

Balkonger:
Flatene på balkong er ansett som innvendig areal, og vedlikeholdsplikten påhviler derfor den enkelte andelseier.

Borettslagsloven:
Det er lov om burettslag som regulerer organiseringen, driften, ansvarsforhold, osv. for borettslag. Denne loven kan man finne i sin helhet på www.lovdata.no

Boligbyggelag:
Et boligbyggelag er en samvirkeorganisasjon som har som formål å skaffe sine medlemmer bolig. Tolerud borettslag er tilknyttet NBBO som også er forretningsfører. Det vil si at medlemmer i NBBO har forkjøpsrett når du skal selge din bolig. Som andelseier i borettslaget er du også pliktig å ha medlemskap i NBBO.

Brannslukker:
Alle leiligheter er utstyrt med en brannslange eller et brannslukningsapparat. Dette er borettslagets eiendom og må ikke på noe tidspunkt tas ut av leiligheten.

Brannvarsling:
Det er montert røykvarsler i alle leiligheter. Dette er borettslagets eiendom og må ikke på noe tidspunkt tas ut av leiligheten.

Bruksoverlating (utleie eller utlån):
Hvis du som eier ikke ønsker eller kan bo i boligen, kan du på visse vilkår overlate bruken til andre. Sjekk vedtektene eller ta kontakt med styret for å få mer informasjon om dette.

Bil på feltet :

Se egne regler under "Om Oss"  Biler/MC på feltet

D

Dugnad:

Styret innkaller til dugnad ved behov. Dette er en fin anledning til å møte naboene og gjøre en innsats for fellesskapet. Det er likevel slik at dugnaden ikke alltid passer for alle. Ta gjerne kontakt med styret hvis du heller ønsker å gjøre andre oppgaver for fellesskapet.

Dyrehold:
Det er ingen konkrete restriksjoner for dyrehold i borettslaget, men det er en hovedregel som sier at dyreholdet ikke skal påføre andre sjenanse eller ulempe. Hunder skal holdes i bånd på hele borettslagets tomt, og ekskrementer skal fjernes. Katte-eiere oppfordres til å kastrere hankatter og også ta en tur på nærmeste lekeplass og plukke opp evt ekskrementer.

E

Elektrisk:
Andelseier er selv ansvarlig for sitt elektriske anlegg. Dette inkluderer gjennomføringer, kabler, kurser og sikringsskap med tilhørende sikringer. Bruk alltid fagperson til arbeid med det elektriske. Borettslagets ansvar begrenser seg til hovedinntaket og lysnettet for fellesarealer.

El-leverandør:
Det er Å Energi som er netteier i Drammen Kommune. Du kan selv velge strømleverandør etter eget ønske og behov. Sjekk ut forbrukerrådets side om strøm her.

Borettslagets foretrukne samarbeidspartner for elektriske arbeider er Trolsrud Elektro

F

Fellesareal:

Alle grøntareal og lekeplasser som ikke naturlig hører til bolig er å se på som fellesareal. Det oppfordres til at alle tar ansvar for å holde dette pent gjennom året, plukke søppel, tømme søppelstativ og sette i ny sekk om denne er full, klippe busker/hekker rundt lekeplass etc. Det er dugnad to ganger i året hvor vi også går gjennom disse arealene. Vi har avtale om plenklipping og slått av noen av de større arealene.

Fellesgjeld:
Borettslaget har tatt opp lån på vegne av fellesskapet. Du som andelseier er ikke personlig ansvarlig for gjelden, men bidrar gjennom felleskostnadene til betaling av renter og avdrag.

Felleskostnader:
Felleskostnader betales månedlig, og fastsettes av generalforsamlingen i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Kostnadene dekker de fleste bokostnadene, slik som kommunale avgifter, forretningsførsel, bygningsforsikring og kabel-tv. En mer uttømmende oversikt over hva felleskostnadene går til fremgår av borettslagets regnskap og budsjett. Dette kan fås ved henvendelse til styret eller forretningsfører.

Forsikring:
Borettslaget har via NBBO-avtale forsikret bygningene i Gjensidige forsikring. Ved bygningsskader må styret kontaktes snarest, alternativt NBBO som administrerer forsikringsskadene på vegne av borettslaget.

NB: Andelseier må selv tegne innboforsikring!

Forkjøpsrett:
Andelseiere i borettslaget har forkjøpsrett foran medlemmer i NBBO. Det vil at dersom du ønsker å flytte internt i borettslaget, stiller du foran de som ikke bor her fra før.
Deretter har medlemmer i NBBO forkjøpsrett. Når du selger din bolig er det megler som vil ordne det formelle rundt dette, og du trenger ikke å foreta deg noe med mindre du selger boligen din selv.
Mer informasjon om forkjøpsretten finner du på NBBO.no

G

Generalforsamling:
I løpet av våren avholdes det generalforsamling i borettslaget. Innkallingen blir lagt i den enkeltes postkasse minst 8 dager før generalforsamlingen. På generalforsamlingen behandles blant annet årsberetningen og årsregnskapet, og det gjennomføres valg av borettslagets styre.
Har du saker som du ønsker å få tatt opp på generalforsamlingen må dette meldes styret innen en gitt frist.
Når det er nødvendig, enten fordi styret har behov for det, eller fordi minst 10 % av andelseierne krever det, avholdes det ekstraordinær generalforsamling.

Garasjeanlegg:

Garasjene skal brukes til å parkere bil og kun dette - det er ikke tillatt å bruke dette til lagerplass både av hensyn til brann og også fordi det er mangelfullt med parkering på området. Det er strengt forbudt å lade bil på stikkontakt i garasjen, trenger du ladeboks så kontakt Kim Øien-Lundseie i styre.

Gjesteparkering:

Denne er forbeholdt gjester og skal ikke brukes istedet for garasjen.

Grendeoversikt

Se under "Om oss"

 

 

H

Husordensregler:
For å skape mest mulig trivsel i borettslaget er vi tjent med at alle tar hensyn til hverandre og samarbeider. Vi har rett til å leve vårt privatliv som vi selv ønsker, samtidig som vi har plikt til å respektere andres. Husordensreglene er et sett enkle regler som skal hjelpe oss med dette.

Hundehold:
(se dyrehold)

Hage:

Hver enkelt seksjonseier har sin egen naturlig definerte hage. Som et minimumskrav skal plen klippes og ugress fjernes så det ikke sprer seg til naboer. Hekker holdes nede og med 50 cm klaring til vei, og prydbusker som tuja, plantet gran/furu etc holdes også nede så det ikke sjenerer naboer. Av hensyn til utrykningskjøretøy og sikt skal all vegetasjon mot veien holdes nede på maksimalt 1,8 meter. Det skal ikke plantes trær og busker inntil vegg da dette er med på å ødelegge kledningen. Det skal holdes ryddig og det er ikke tillatt å lagre bygningsmateriell eller lignende. Se forøvrig mer informasjon under Husordensregler.

 

 

 

 

I

Informasjon fra styret:
Styret vil fremover informere via mail og SMS og som oppslag på hjemmesiden. Det er beboers ansvar å tilrettelegge for at styret får tilgang til mail/mobil og at det følges med på hjemmesiden. Alle andelseiere bør registrere seg på NBBO og Portalen hvor alle har sin side med informasjon om egen bolig. Har man spørsmål er det bare å ta kontakt med styrets representanter.

Innboforsikring:
Borettslaget har felles bygningsforsikring. Andelseier må selv tegne egen innboforsikring.

Internett:
Borettslaget har felles løsning for bredbånd. Andelseier kan utvide denne dekningen ved å inngå egen avtale med leverandøren av bredbåndet.

K

Kildesortering:
Det er lovpålagt kildesortering i Drammensregionen. Matavfall skal sorteres i egne bioposer som blir utlevert av renovasjonsselskapet. Det er egne beholdere for matavfall, plastavfall,restavfall, papiravfall samt glass og metall. Av hensyn til at vi ikke ønsker gnagere som mus/rotter på feltet, må alle være nøye med å legge alle søppelposer ned i containere - det er også hyggeligere for alle at søppel ikke slenger rundt på gulvet i søppelrommene. Noen andre må da rydde opp etter deg. Brett også pappesker før du legger det i papirbeholder - da får vi plass til så mye mer.

Last ned appen til RFD - Min renovasjon - her finner du alle datoer for når de henter søppel hos oss.

Styret bestiller poser til matavfall.

Les mer om kildesorteringen på www.rfd.no

Kabel-TV:
Borettslaget har felles leverandør av tv-signaler. Alle leiligheter har en grunnpakke inkludert i felleskostnadene, og det følger med en enkel dekoder i hver enkelt leilighet.

Kanalpakke:
Kanalpakken fastsettes av borettslagets leverandør. Det er mulig å få flere tv-kanaler, men da er det en egen avtale mellom andelseieren og leverandøren.

Kattehold:

Se under dyrehold

Kjøring på feltet:

Se under husordensregler

L

Lekeplasser:
Lekeplassen på borettslagets eiendom er til bruk for barn som bor i borettslaget og de som er på besøk. Det oppfordres til at de som har barn som leker der også holder det litt i orden. For alles del er det fint om det plukkes søppel og at det gis beskjed til styret om noe er ødelagt

Ladeboks og lading av bil:

All lading skal foregå via godkjent ladeboks i garasjen. Det er ikke tillatt å installere bokser på husvegg eller lignende. Bestilling av ladeboks og informasjon vedrørende dette kan rettes til styremedlem Kim Øien-Lundseie på mail kimoien82@gmail.com

Bestillingsskjema for ladeboks ligger under fanen "Om oss" og aktuelle dokumenter. Her finner du også informasjon om service på ladeboks og sikringer - dette er den enkelte eier av ladeboks sitt ansvar.

 

M

Malingsfarger Tolerud

Grå Skifer 1462

Berg 2271

Utmark 1377

All staffasje skal være i fargen bomull

Maling av andelene (bortsett fra gjerder, balkonger, enkeltstående boder og egne oppsatte installasjoner) - er borettslagets ansvar. Alle hus er nymalt etter prosjektet med etterisolering/kledning/tak i løpet av 2024.

Måleravlesing:
Alle strømmålere leses av automatisk av netteier, man vil derfor ikke motta måleravlesningskort.

Markiser

Det skal søkes styret om tillatelse til å sette opp markiser.

 

O

Overflatebehandling:
De andelseiere som har terrasse er ansvarlig for overflatebehandling av denne.  Vedlikehold av balkonger hører på samme måte til den enkelte andelseier.

P

Parkering:
Det er begrenset med parkeringsplasser i borettslaget. Av hensyn til fri ferdsel er det ikke lov til å parkere på andre steder enn på oppmerkede områder.

Peisovner:
Borettslaget er ansvarlig for pipeløp, feierluker og sotluker, mens den enkelte andelseier er ansvarlig for peisovner med tilkobling. Dersom det kommer pålegg knyttet til utstyr inne i den enkelte leilighet fra feiervesenet under stedlig tilsyn vil den enkelte måtte utbedre dette selv.

Postkasser:
Alle leiligheter har postkasser i eget stativ. Disse skal benyttes, og vi oppfordrer alle til å kjøpe et navnskilt som er lik de andre som brukes på stativet.

R

Rør

Borettslaget er ansvarlig for utskiftning av første stoppekran før vannmåler. Ved behov for utskifting skal styret kontaktes før arbeid igangsettes.

Rørreven er borettslagets samarbeidspartner.

S

Snøbrøyting:
Borettslaget har inngått avtale om fjerning av snø. Entreprenøren som gjennomfører dette gjør jobben på dag og kveldstid, slik at man må være forberedt på å måke noe ved store snøfall nattestid. For at snøfjerningen skal bli så effektiv som mulig, er det viktig at man er oppmerksom og flytter biler når brøytebilen kommer.

Styret:
Styret består av fem faste medlemmer . Styret skal lede laget i samsvar med loven, vedtektene og vedtak i generalforsamlingen. Styret har fullmakt til å fatte vedtak i alle saker som ikke er lagt til andre organ i loven eller vedtektene. Styret møtes jevnlig - minimum en gang i måneden.

T

Tak

Snømåking er borettslagets ansvar og skal ikke gjøres av andelseier. Dette grunnet garanti på de nye takene, som vil utgå om taket skulle få en skade ved måking. Takene tåler også en del mer nå og det er styret som tar en avgjørelse på om det er behov for å bestille fagfolk til å måke.

V

Vedlikehold:
Andelseier er ansvarlig for å holde sin del av bygningen i forsvarlig stand. Dersom denne plikten forsømmes vil man kunne havne i et erstatningsansvar overfor borettslaget.
Hovedregelen for vedlikehold er at den enkelte andelseier er ansvarlig for vedlikeholdet i sin egen bolig, og borettslaget har ansvar for fellesarealer og utvendig vedlikehold. En nærmere presisering av hvor skillet mellom andelseiers og borettslagets vedlikeholdsplikt fremgår av vedtektene.

Vedtekter:
Borettslaget har egne vedtekter som er mer detaljrike enn loven når det kommer til andelseiers ansvar og plikter, styrets virke, og organiseringen av borettslaget generelt. Disse finner du her.

Varmepumper:
Styret må søkes før man går til anskaffelse av varmepumpe.

Vinduer:
Det er borettslaget som er ansvarlig for utskifting av vinduer. Dette skal ikke den enkelte gjøre selv.

Å

Årsregnskap:
Styret er ansvarlig for at det legges frem et årsregnskap på den ordinære generalforsamlingen. Årsregnskapet skal gi informasjon til andelseierne om hva felleskostnadene er brukt til og om borettslagets økonomiske stilling ved årsskiftet.