Viktig informasjon vedrørende renovasjon, rotter og mus

Det brukes nå veldig mye av borettslagets budsjett på bekjempelse av rotter/mus. Disse tiltrekkes av mat, avfall, søppel og fuglemat. Det er overraskende å se at det i våre søppelhus står restavfallsdunker med topp så høy at lokk ikke går igjen, mens det står tomme dunker ved siden av som kan brukes. I tillegg settes det søppelposer på gulvet. Hos flere ser vi foringsplasser til fugler – det er koselig – det er vi enig i – men ikke når vi prøver å få bukt med rotter og mus.

Styret gjør det de kan for å få kontroll på gnagerne, vi har jevnlig dialog med renovasjon RfD, vask av søppelskur/avfallsbeholdere to ganger i året og avtale med Rentokil skadedyrkontroll – MEN – det kreves også noe av dere som bor her.

Helt kvitt gnagerne blir vi ikke da de er en naturlig del av vår fauna – men vi må prøve å begrense omfanget ved å gjøre det mindre trivelig for de så de søker seg til andre steder.

Vi gjør oppmerksom på at skader på egne private ting/gjenstander ikke dekkes av borettslaget det er beboers/eiers eget ansvar og evt egen forsikring som gjelder. Dette gjelder også skade på biler.

Alt vi bruker av penger på dette går av felleskapets budsjett – det er du og jeg og vi som betaler for dette – penger vi kunne brukt på bedre og nyttigere ting.

Ønsker dere alle et Godt Nytt År.