Fremdriftsplan vask og maling av andeler

Planen er følgende, men forandringer i denne kan skje.

Fremdrift