Tips

Høsten er en fin årstid, men når det blir kaldere og våtere, jakter rotter og mus etter et varmt og tørt sted. Et sted hvor de også har tilgang på mat og drikke. Det har vært vekslende vær denne sommeren og mye nedbør tidlig på høsten – noe som har skapt gode vekstforhold for rotter, mus og andre skadedyr. Her er tips fra Rentokil for hvordan du kan unngå at rotter og mus kommer seg inn i din bolig.

  1. Ikke lagre matvarer i garasje eller utebod. Garasjer blir ofte åpnet i forbindelse med at du skal ha ut bilen – og uteboden er ofte mindre tett enn resten av din eiendom. Dette skaper gode muligheter for at rotter og andre skadedyr kan trekke inn.
  2. Hold vegetasjon nede. Har du planter som vokser oppover veggen, kan skadedyr lett klatre oppover og inn åpne vinduer. I tillegg bør man samle inn nedfallsfrukt, da rotter gladelig spiser dette.
  3. Ikke kast andre ting enn det man må på do. Det eneste som skal ned i do er ditt fornødende og toalettpapir. Ikke skyll ned fett i vasken. Det vil tette rørene og gi mat til rottene. Har du rotter i avløpet, kan de fort komme seg inn i huset ditt også.
  4. Gå ofte ut med søpla og ha et godt renhold hjemme. Dette øker sjansen betydelig for at huset ditt er mindre attraktivt for skadedyr.
  5. Hold søppelskurene ryddige og ikke sett noe søppel på gulvet