Takbytte – plan 2023

Tolerud Uke uke uke uke uke uke uke uke uke uke uke uke uke uke uke uke
2023 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
LS 54-56 X X X X
LS 41-47 X X X X X
LS 29-31 X X X
LS 30-32 X X X X
LS 53-59 X X X X X
Ls 33-39 X X X X
LS49-51 X X X X
LS 48-50 X X X X

Dette er hva planen er – men avvik i planen vil kunne forekomme.