Innsamling radonbrikker

Innsamling vil foregå onsdag 21 februar – det vil si neste onsdag. Styret vil være i styreboden mellom 1730 og 1900 denne kvelden og vi ber om at alle leverer brikkene sine i dette tidsrommet. Skjema som ble utlevert med brikkene må fylles ut (dato for oppstart og innlevering og hvilket rom i hvilken etasje brikkene har vært lagt ut.) – leveres sammen med brikkene i en konvolutt/pose med navn og adresse.

Om du ikke har anledning til å levere på oppgitt tidspunkt så hør med naboen om de evt kan ta med for deg – evt så sitter vi og registrerer alle brikkene utover kvelden i LS 160 -hos Monique Marchand og det kan leveres der. Det er viktig å få inn brikkene samlet da alle skal sendes videre til firma som analyserer dette og de bør dit snarest etter innlevering.

Styreboden ligger innerst på parkeringen i Grend 3 – vis a vis LS 3 for de som ikke er kjent med dette.