Forhåndsvarsel generalforsamling

Forhåndsvarsel til generalforsamling/årsmøte i Tolerud Borettslag

Årets møte blir: 08.04.2024 Klokken: 20.00  Sted: det kommer vi tilbake til i innkallingen

Dersom du som eier ønsker å sende inn sak til generalforsamlingen, må dette gjøres innen

29.02.2024

Saken kan enten meldes på styrets e-postadresse:

styret@tolerud.no

eller du kan melde inn sak via «Min Side» på www.nbbo.no   Vi anbefaler at du logger inn/registrerer deg på «Min Side».

Om du ikke har mulighet til å sende inn forslag via «Min Side» eller på e-post kan forslaget leveres i postkassen til styreleder som du finner i Tolerudstien 49.

Saken må inneholde; Tittel, tydelig beskrivelse av saken, innstilling til vedtak og det må klart fremkomme hva det skal stemmes over. Saken må dateres og signeres av eier(ne).

Merk at saker som kommer inn etter fristen ikke kommer med på årets generalforsamling.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Tolerud Borettslag