Henvendelser til styremailen

For å lette arbeidet for styret ber vi om at du skriver hva saken gjelder i emnefeltet på mailen og også opplyser om hvilken adresse du bor i. Da vil vi lettere kunne svare ut mail og arkivere på seksjonen det gjelder. Tusen takk