Forhåndsvarsel generalforsamling i Tolerud Borettslag

Møtedato er satt til 12 april 2021 kl. 1900 i Konnerud nye kirke (dersom det blir fysisk møte)

Med den pågående pandemien må vi se hvordan dette løser seg – alternative løsninger kan bli aktuelt og det kommer da ytterligere info om det skjer.

Saker til generalforsamlingen har frist 19 februar 2021 til styret@tolerud.no eller via “MIN side” på www.nbbo.no

Logg deg uansett inn og registrer deg på “Min side” da dette vil være grunnlag for en eventuell digital avholdelse av generalforsamlingen.

Det vil bli delt ut informasjon i din postkasse og på oppslagstavlen på postkassestativet ditt.