Etterisoleringsplan Grend 1

Grend 1 -Lensmannsstien 62 – 99.

Det startes i nevnte rekkefølge medio november:

  1. LS 88                1 langvegg   FERDIG
  2. LS 96/98         1 kortvegg    FERDIG
  3. LS 92/94         2 langvegger og 1 kortvegg   FERDIG
  4. LS 72/74/76   1 langvegg og 2 kortvegger
  5. LS 66/68/70  Alle vegger
  6. LS 95/97/99   1 langvegg
  7. LS 83/85/87   1 langvegg
  8. LS 63/65/67   2 langvegger 1 kortvegg

Når dette er avsluttet er Grend 1 ferdig etterisolert og Grend 2 står for tur. Killingstad tar kontakt med andelseier før oppstart av hvert enkelt bygg. Tidsrammen på arbeidet i Grend 1 er avhengig av vedlikeholdsbudsjettet vårt, og hvor mye vi må bruke på andre tiltak som haster.