Mange melder om mus i år – styret vil med dette informere om at det er beboers ansvar å holde boligen fri for skadedyr – ref. våre vedtekter. Sett opp musefeller på loftet, i boden og også i kjøkkenskap om du har fått dem inn i huset.

Vi må dessverre også si at mye kunne vært bedre hos oss om vi hadde holdt søppelrommene våre i orden. Det flyter over av søppel der som ikke blir kastet i respektive containere, selv om disse ikke er fulle. Vi betaler alle gjennom våre felleskostnader for vaktmesteroppdrag i søppelrommene, noe som strengt tatt burde være unødvendig om alle hadde gjort jobben sin der selv. Søppel, matrester, fuglefrø etc., tiltrekker seg dessverre både rotter og mus. Så før vi bruker store summer av felleskapets penger på skadedyrbekjempelse rundt søppelrommene, så er det styrets oppfatning at vi feier for egen dør først.

Oppfordringen er: Følg med på tømmekalenderen til RFD (det finnes en app med varsling om tømmedager) – kast søppelet i containere – ikke utenfor, er plastsekken full så heng opp en ny istedet for å lage et tårn av poser oppå den fulle, eller slenge fra dere på gulvet. Er containerne fulle – så se om noe av søppelet ditt kan vente til det har vært tømming – som f.eks papir som oftest blir full.

Styret håper på forståelse for dette.