DUGNAD 6 mai

Oppgaver til dugnaden – 6. mai 2021 – kl. 1730 – oppmøte fotballbanen Grend 4

Første prioritet er at alle plener som klippes må rakes så vi får vekk singel og grus. Dette må vekk før plenen kan klippes. Gjelder følgende grender:

Grend 3               –      mellom TS26 og rekka over i Grend 4 – singel og kvist må vekk

Grend 3              –     I enden av garasjerekken i Grend 4 grensende til TS 20 – singel må vekk

Grend 4               –     Plenen ved fotballbanen – det ligger en del kvist og kvast som må vekk der.

Grend 5               –     ved hunden og der det er nyhugget nedenfor i veien

Grend 2               –     rake og fjerne kvist på fellesareal mellom parkering og LS rekke 41 til 29

Styret vil i forkant av dugnaden gå over fellesarealene og hugge/kappe småtrær og løse greiner. Det som blir liggende på bakken etter denne jobben, kan dugnadsfolket kaste i containerne.

Ellers er det standardoppgavene som:

Feie grus inn mot midten av gaten – ikke hauger

Klippe hekker og trær som grenser mot vei – hekker skal være maks 2 meter, men gjerne lavere og holdes smale og 30 cm fra asfaltkant.

Plukke søppel og rydde/rake på lekeplasser, fellesareal, klippe ned busker/hekker rundt disse.

For de som ikke kan møte på selve dugnadsdagen så går det fint ann å utføre oppgavene før selve dagen. I container som kommer til dugnadsdagen er det kun hageavfall som kan kastes. Se ellers oppslag på postkassestativ vedrørende container og hva som kan kastes og ikke kastes i disse. Overtredelser av dette fører til store kostnader for borettslaget – som igjen vil føre med seg økte felleskostnader for oss alle.

Av hensyn til pandemien og smittevern ber vi om at man bruker maske om man ikke klarer å holde avstanden på 1 meter. Vi har også Antibac tilgjengelig hvis man låner utstyr/redskap av hverandre – bruk også hagehansker evt.

LYKKE TIL MED DUGNAD 😊