Dato for høstdugnad er klart

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon – men hold av datoen:-)