Brannvernkontroll 2022

På kontrollen vil batteri til røykvarslere byttes, defekte varslere byttes ut og der det mangler røykvarslere i henhold til krav vil dette settes opp. Pulverapparat vil også bi byttet om de er defekt eller for gamle.

Her følger datoer for kontrollen på de forskjellige adressene våre.

Brannvern info 2022