Brannvernrunde 2023

I forbindelse med at borettslaget har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss fra klokken 14:00 til 21:00 følgende datoer.

Torsdag 05. Oktober

Dette gjelder: Tolerudstien 7-41

Mandag 09. Oktober

Dette gjelder: Tolerudstien 43-63 og Lensmannsstien 3-17

Tirsdag 10. Oktober

Dette gjelder: Lensmannsstien 18-45

Onsdag 11. Oktober

Dette gjelder: Lensmannsstien 47-83

Torsdag 12. Oktober

Dette gjelder: Lensmannsstien 84-123

Mandag 16. Oktober

Dette gjelder: Lensmannsstien 125-169

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no