Tegninger garasje

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er et forslag. Kommunen trenger tegninger og styret har derfor fått utarbeidet en løsning som er mest mulig arealeffektiv og fremtidsrettet.

Garasje_ plan-snitt-fasader_230921

Garasjer Lensmannsstien Drammen_030222