Snømåking og brannvern

Det snør mye og vi ber om at de som har andeler under rehabilitering måker snø rundt andelen, så de som jobber ikke må bruke tid på dette . Det gir forsinkelser i fremdriften.

Det har kommet spørsmål vedr røykvarslere og pulverapparat. Det er andelseiers ansvar å ha tilstrekkelig antall røykvarslere som fungerer – dette må kjøpes for egen regning og også batterier om disse slutter å fungere før neste brannvernrunde. Pulverapparat fås via borettslaget om dette er påvist defekt av de som gikk brannvernrunde. Det er et pulverapparat pr andel som dekkes av borettslaget.

Det har kommet rapport fra Brannvern og de andeler som ikke ble godkjent i henhold til minstekrav vil få Mail direkte fra oss.

Vi ønsker dere alle en god førjulstid.

Med vennlig hilsen

Styret