T

Tak

Snømåking er borettslagets ansvar og skal ikke gjøres av andelseier. Dette grunnet garanti på de nye takene, som vil utgå om taket skulle få en skade ved måking. Takene tåler også en del mer nå og det er styret som tar en avgjørelse på om det er behov for å bestille fagfolk til å måke.