R

Rør

Borettslaget er ansvarlig for utskiftning av første stoppekran før vannmåler. Ved behov for utskifting skal styret kontaktes før arbeid igangsettes.

Rørreven er borettslagets samarbeidspartner.