I

Informasjon fra styret:
Styret vil fremover informere via mail og SMS og som oppslag på hjemmesiden. Det er beboers ansvar å tilrettelegge for at styret får tilgang til mail/mobil og at det følges med på hjemmesiden. Alle andelseiere bør registrere seg på NBBO og Portalen hvor alle har sin side med informasjon om egen bolig. Har man spørsmål er det bare å ta kontakt med styrets representanter.

Innboforsikring:
Borettslaget har felles bygningsforsikring. Andelseier må selv tegne egen innboforsikring.

Internett:
Borettslaget har felles løsning for bredbånd. Andelseier kan utvide denne dekningen ved å inngå egen avtale med leverandøren av bredbåndet.