H

Husordensregler:
For å skape mest mulig trivsel i borettslaget er vi tjent med at alle tar hensyn til hverandre og samarbeider. Vi har rett til å leve vårt privatliv som vi selv ønsker, samtidig som vi har plikt til å respektere andres. Husordensreglene er et sett enkle regler som skal hjelpe oss med dette.

Hundehold:
(se dyrehold)

Hage:

Hver enkelt seksjonseier har sin egen naturlig definerte hage. Som et minimumskrav skal plen klippes og ugress fjernes så det ikke sprer seg til naboer. Hekker holdes nede og med 50 cm klaring til vei, og prydbusker som tuja, plantet gran/furu etc holdes også nede så det ikke sjenerer naboer. Av hensyn til utrykningskjøretøy og sikt skal all vegetasjon mot veien holdes nede på maksimalt 1,8 meter. Det skal ikke plantes trær og busker inntil vegg da dette er med på å ødelegge kledningen. Det skal holdes ryddig og det er ikke tillatt å lagre bygningsmateriell eller lignende. Se forøvrig mer informasjon under Husordensregler.