G

Generalforsamling:
I løpet av våren avholdes det generalforsamling i borettslaget. Innkallingen blir lagt i den enkeltes postkasse minst 8 dager før generalforsamlingen. På generalforsamlingen behandles blant annet årsberetningen og årsregnskapet, og det gjennomføres valg av borettslagets styre.
Har du saker som du ønsker å få tatt opp på generalforsamlingen må dette meldes styret innen en gitt frist.
Når det er nødvendig, enten fordi styret har behov for det, eller fordi minst 10 % av andelseierne krever det, avholdes det ekstraordinær generalforsamling.

Garasjeanlegg:

Garasjene skal brukes til å parkere bil og kun dette – det er ikke tillatt å bruke dette til lagerplass både av hensyn til brann og også fordi det er mangelfullt med parkering på området. Det er strengt forbudt å lade bil på stikkontakt i garasjen, trenger du ladeboks så kontakt Kim Øien-Lundseie i styre.

Gjesteparkering:

Denne er forbeholdt gjester og skal ikke brukes istedet for garasjen.

Grendeoversikt

Se under “Om oss”