Kildesortering papir/papp

Det er til tider veldig fullt i returcontainer papp/papir. Vi har ikke store nok søppelboder til at flere containere kan settes inn. Det henstilles fra styret og fra RfD at container er kun ment til vanlig husholdningsavfall. Har du mange esker og emballasje etter møbelinnkjøp, innflytting etc så skal dette leveres på Lindum. Vi henstiller også alle til å være flinkere med å brette og tråkke ned esker så det blir bedre plass i containere.

Også på sin plass å si at søppelbodene holdes i en mye bedre orden nå etter at de ble vasket – supert – tusen takk og fortsett med det gode arbeidet der. Det er lagt inn fast vask to ganger årlig fremover.