Informasjon vedrørende generalforsamling 2021 – Tolerud Borettslag

Grunnet dagens smittevernsregler blir det ingen generalforsamling 12 april 2021. Pr. i dag har vi ikke kommet frem til noen god alternativ løsning, men det jobbes med dette.

Styrets ønske er å få avholdt et fysisk møte, det betyr at vi må utsette generalforsamlingen,  samtidig må vi forholde oss til lover og regler som regjeringen har satt for avholdelse av generalforsamling. Vi har også et valg som må avholdes og det bør ikke utsettes for lenge.

Digital avholdelse har blitt diskutert, dette er en omfattende prosess som vil måtte gå over mange dager, og det krever også at alle seksjoneierne registrerer seg på «MinSide» på www.nbbo.no     Uansett oppfordrer vi alle til å registrere seg, så er man klar om digital avholdelse blir løsningen. Det hjelper oss også med å få ut informasjon på en rask og enkel måte. De som allerede er registrert – sjekk at e-posten er riktig da vi mottar flere mail i retur.

NBBO veileder oss i styre slik at vi kan få på plass en god, alternativ løsning til generalforsamling etter gjeldende lover og regler. Det er en utfordrende prosess med smittevernsregler som endres fra uke til uke samtidig som lovbestemmelser må overholdes.

Styret vil holde dere orientert så snart mer informasjon foreligger.