Høstdugnad – oppgaver

Høstdugnad Tolerud Borettslag onsdag 29 september kl. 18.00

Da er tiden inne for årets høstdugnad og vi samles oppe på fotballbanen (toppen av Tolerud). Det vil bli plassert ut fem Containere og disse er kun for hageavfall. Veldig viktig at vi overholder dette slik at vi slipper store gebyrer for annet avfall som er kastet i disse. Som hageavfall er det primært løv, gress og kvist som skal i disse – ikke stein og jord. Det vil henge info om dette på hver Container om du skulle være usikker. Containerne vil bli satt ut tirsdag 28 september og hentet fredag 1 oktober.

Vi minner alle beboere om reglene for hekk mot vei, det er maks 2 meter høyde og den skal ikke være nærmere enn 30 cm fra vei. Fint om alle kan ta en sjekk på dette før dugnad og frisere om nødvendig. Vi vil gjøre kontroll og markere hekker hvor det ikke er gjort nødvendige justeringer. Dette er viktig med tanke på brøyting, brann, ambulanse etc.

Utenom dette er det en del oppgaver i de ulike grender som presiseres nedenfor, det er fullt mulig å bidra i forkant av dugnad om man er forhindret på selve dugnadsdagen.

Grend 1: Fjerne ugress, Løvetann etc på lekeplass.

Parkering grend 1, klippe ned trær ved siden av de garasjerekkene (mot boligene)

Grend 2: Luke ugress lekeplass samt fjerne sviller

Fuglerede grend 2, Luke ugress

Grend 3: Fjerne rundstokker lekeplass, klippe småtrær og busker ned i skråning vei

Grend 4: Klippe ned busker utenfor lekeplass, Luke ugress Lekeplass, Klippe ned busker i skråning bak garasjerekke

Grend 5: Luke ugress lekeplass, klippe hekk mot lekeplass, grave opp og fjerne defekt hane på fjær, rake og fordele sand på lekeplass

Parkering ved snuplass: stramme opp i buskaset rundt uteplassene, hogge ned og fjerne tre mot vei ved øverste garasjerekke, fjerne noen busker mot vei

Eventyrskogen: sand rakes inn under karusell, hauger med bark fordeles utover

Med godt oppmøte er dette gjort på noen timer, og vi får ryddet opp før vinteren kommer. Vil også nevne at det er mange nye beboere i borettslaget, så fint om vi kan ta godt imot disse og inkludere dem i det gode bomiljøet.

Vi ses på dugnad, Mvh Styret