Fremdriftsplan for etterisolering og skifting av vinduer.

Når det gjelder fremdriftsplan for de prosjektene som pågår, så må de være dynamiske da det kan oppstå forsinkelser pga ting som dukker opp. Det kan være byggtekniske ting, eller det kan være været (snø, regn osv).

Men pr i dag så ser planen for etterisoleringen/vinduene slik ut:

Grend 1 – skal være ferdig ca uke 38.

Grend 5 – starter uke 35 og er forventet ferdig ca uke 44.

Grend 4 – starter ca uke 43 og er forventet ferdig ca uke 18 i 2023

Grend 2 – starter ca uke 18 og er forventet ferdig ca uke 38 i 2023.

Grend 3 – starter ca uke 38 og er forventet ferdig ca uke 51 i 2023.

 

I denne fremdriftsplanen er det rom for større forskyvninger. Vestviken Betong og Tre har i kontrakten sin at de skal være ferdig til sommeren 2024, så vi må påregne tiden frem til det. Men dette er det de jobber ut fra i dag.

Når det gjelder takene så vil de byttes ut etter at vegger er etterisolert, så den jobben vil dag sannsynligvis følge suksessivt der hvor etterisolering tas. De husene som allerede er etterisolert vil tas fortløpende og andelseiere får beskjed i god tid.

Gjentar alikevel oppfordringen om å rydde loftene slik at du ikke må ta en kjempejobb tett opptil at takjobben skal gjøres.