M

Malingsfarger Tolerud

Grå Skifer 1462

Berg 2271

Utmark 1377

All staffasje skal være i fargen bomull

Maling av andelene (bortsett fra gjerder, balkonger, enkeltstående boder og egne oppsatte installasjoner) – er borettslagets ansvar. Alle hus er nymalt etter prosjektet med etterisolering/kledning/tak i løpet av 2024.

Måleravlesing:
Alle strømmålere leses av automatisk av netteier, man vil derfor ikke motta måleravlesningskort.

Markiser

Det skal søkes styret om tillatelse til å sette opp markiser.